Oto Lastikler ve Araç Kullanımı

Lastik, kauçuk, kord bezi, çelik teller gibi birçok malzemeden imal edilir. Lastik üreticisi yönünden belirtilen yük nakil kapasitesine müsait olarak kullanılmalıdır. Çünkü, vasıtanın yük dengesinin eşit olarak zemine doğru yaymakta, böylece aracın dengesini de sağlıyor. Özellikle yüksek hızlarda yol tutuş ve denge sağlanması önemli bir sorundur. Aynı sürede fren sırasında da lastiğin yol tutuş gücü devreye girerek, vasıtanın savrulma miktarı da oto lastikten etkilenir. Lastik ömrü ortalama olarak 5 sene kadardır. Yol tutuşu, virajlarda ve hızlanmalarda yol tutuş ve çekme özelliklerine bakılarak gözlemlenebilir. Lastiğin çıkardığı sesler de sorun olduğunun göstergesi olabilir. Lastik kontrolü sırasında tork kullanılarak bijon ve somunlar sıkıştırılmalı ve sağlamlığı sağlanmalıdır. Beş yıldan fazla kullanım sağlanması için müsait ortamlarda kullanım sağlamalı, yoğun olarak lastik bakımları yaptırmak gerekir ve iklimsel şartlara uygun oto lastik tercihi yapmakta fayda vardır. Lastik ve jant seçiminde görüntünün uygunluğundan ziyade araca uygun ebatta seçim yapılıp yapılmadığı ciddiyet gösterir. Bu seçimler aracın güvenliğini sağlamada etkilidir. Lastik kontrollerinin, vasıta bakımı ile beraber titizlikle yapılması hem güvenliği, konforu hem de yakıt tasarrufunu sağlamakta. Bunun üstünde kullanım tavsiye edilmemekle beraber bu zaman kullanıma bağlı şekilde kısalabilmektedir. Lastiklerin kullanması esnasında rasat yapmak önemli bir şeydir. Aracın kullanması esnasında yol tutuşu, titremesi, çıkardığı sesler, hareket esnasında çekme olup olmadığı gözlemlenmelidir. Bu ve bunun gibi çok sayıda faktörün etkisiyle beraber, bir uzmana danışılması, değişim meselesinde fikir verecektir. iklim şartlarına uygun lastik kullanması da önemli bir şeydir. vasıta lastiği, araca çok sayıda ayrıcalıklı işlev kazandırır. Bu işlevlerden bazıları yol tutuş, güvenlik, hareket kabiliyeti ve dengedir. Aracın üreticisinin orijinal oto lastik nitelikleri ile ilgili uyarılarına uyulduğu, iklimsel değişimlere uygun lastik kullanıldığı ve yoğun yoğun lastik bakımları yapıldığı sürece lastiklerde herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Sibop kapaklarının da takılı olması gerekmektedir. Kauçuk, kord bezi ve çelik konstrüksiyonlarla oluşturulan lastikler, vasıtanın hem hareketinde hem de durmasında etkilidirler. Arabaların virajlarda ve ivmelenmesi esnasında sarsıntıyı azaltarak konforlu seyahat yapılmasını ve güvenli yol tutuş niteliğinin sunmasını gerçekleştirirler. Doğrudan yol ile bağlantı kuran lastikler otonun her türlü niteliğinin yüzeye doğrudan yansıtılmasını sağladığından, sürücü kontrolünü vasıtaya doğrudan yansıtmaktadırlar. Oto lastiklerin bütün bu nitelikleri düşünüldüğünde sağlıklı bir seyahatin elde edilmesinde lastik seçiminin ne kadar mühim bulunduğu kolayca anlaşılır. Otonuza oto lastik seçimi önce vasıta için üreticilerin tavsiye ettiği orijinal lastik nitelikleri dikkate almak faydalı olur. Özellikle lastiklerin diş derinliği, iklime uygun olup olmadığı, çapı, kesit genişliği, yanak ve yüz ayrıntıları ile azami yük atama ve hız kapasitesi bunun gibi bilgiler de dikkate alınmalıdır. Oto lastiklerin ve yedek lastik havalarının 15 günde bir kontrol edilmesi gerekmektedir. Şehir dışına gidilecekse stepnenin hava basıncı kesinlikle kontrol etmek gerekir. Lastik havalarının değerleri yük taşımada, hızlanma esnasında ve mevsimsel koşullarda önemli bir şeydir. bilhassa kış aylarında lastik havası indirilmemeli, buzlu ve ya stabilize yüzeylerde lastik hava basınçları azaltılmamalıdır. Taşıt yüklü iken lastik basıncı düşürülmemelidir. Bu sayede araçların yol tutuş performansı etkili biçimde elde edilir. Süratlenmede ve viraj alma esnasında yol tutuşu sunar. bilhassa vasıta viraj alırken lastiğin uygunluğu yardımı ile savrulma engellenirken iyi bir yol tutuş elde edilerek sağlıklı bir seyahat yapılmış olur. Oto lastik, otomobilinizin vazgeçilmez parçalarından biridir. Vasıtanın, yol tutuşunu, dengesini sağlamaktadır. En mühim nitelikleri aracın hareketini ve durmasını sağlamak, otomobilin ivmelenmesi zorunda etken yol tutuşu sağlayarak dönüşlerde ve ya düz olarak harekette dengesini korumak, yolun cinsine bağlı şekilde aracın sarsıntılarını engellemek ve bütün bunlar yardımı ile konforlu ve sorunsuz bir yolculuk sağlamaktır. vasıta lastikler yardımı ile doğrudan yol ile bağlantı kurar. vasıta güvenliğinde ve yakıt tasarrufunda uygulanan oto lastik cinsi önemli bir şeydir. Lastik seçiminde önce satın alınan aracın üretici firmasının tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. sebebi ise lastikler ebatları, diş genişliği ve lastik basınçları araçlara özeldir. Lastik değiştirilmesinin gerekli bulunduğu durumlar diş genişliğinin minimuma indiği durumlar, lastiğin sivri bir cisim ve ya yüzey yüzünden delinmesi, lastiğin kauçuk yapısının zedelenmesi, oto lastik ömrünün dolması bunun gibi çok sayıda şeydir. Oto lastik değişimleri diş genişliği 1, altı m. olduğunda yapılmalıdır. Kış lastiklerinde ise uygun diş genişliği 3mm’dir. Bu değerler bir deneyimli nedeni ile takip edilmelidir. Lastik havası taşınan yük durumu, mevsimsel koşullar ve gündelik kullanıma uygun şekilde ayarlanmalıdır. Lastik havası en az iki haftada bir kontrol edilirken aynı anda yedek lastiğin kontrolleri de aynı şartlarda yapılmalıdır. Yedek lastik kullanıma hazır tutulmalıdır. Lastik kontrolünde dikkat edilecek en mühim nokta yol tutuş, hareket, hız alma bunun gibi çok sayıda faktörü etkileyen özelliklerinin sayılan bu faktörlere uygun olup olmadığının devamlı şekilde gözlenmesidir. Hava şartlarına uygun şekilde kullanması yol tutuş ve güvenli bir seyahat sağlanması için gereklidir. Lastik havalarının yoğun olarak kontrol edilmesi gerekir. yollar buzlu ve ya karlı olduğunda hava basıncı indirilmemelidir. Lastiğin uzun ömürlü olması için bozuk yollarda yüksek hız yapılmamalıdır. Oto lastik kullanması esnasında kaldırım ve ya sivri yüzeylerden uzak durulmalı, kış lastiklerinde dış derinliğin 3 mm’den az olmamasına dikkat edilmelidir. Lastik kontrolünün yoğun yoğun yapılması da gereklidir. Oto lastik kullanımında en mühim noktalardan birisi de mevsime uygun lastik kullanımıdır. Kış lastiklerinde oto lastik diş derinliği uygun olmalıdır. Diş derinliği 1, altı mm’ye azalan lastiklerin ise değiştirilmesi zorunludur. Lastik ömrü kullanıma göre değişmekle beraber genelde azami 5 yıldır. 5 yıl ve ya daha çok kullanılması zorunda ise yılda bir lastik kontrolü yapılması gerekmektedir. Lastik kontrolleri deneyimli insanlar nedeni ile yapılmalıdır. Bireysel sürüş esnasında da lastiklerin nitelikleri takip edilmelidir. Yol tutuş performansında oluşan negatif farklılıklar, lastik sesleri, çekiş gücü bunun gibi niteliğindeki değişimler olduğunda, bir servis yetkilisinin test etmesi mühimdir.

You may also like...