Yeni Lastik Etiketleri için Bir Onay Daha

AB, tüketicilerin bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak amacıyla lastikler için yeni bir etiketleme planı getiriyor. Lastik etiketleri, A’dan G’ye kadar bir ölçekte yakıt verimliliği, ıslak zeminde yol tutuşu ve desibel cinsinden ifade edilen dış gürültü seviyeleri hakkında bilgi içeriyor. Gelecekte karlı ve buzlu ve karlı zeminlerde yol tutuşu değerlerinin de etiketlere eklenmesi düşünülüyor. Geçerli bir test metodu kabul edildiğinde; lastiğin kilometre ömrü ve aşınma bilgisi de etiketlere eklenebilir.

AB Parlamentosu: Lastikler QR Kodu Taşımalı

Avrupa Parlamentosu etiketlerin tüketiciler tarafından açıkça görülebilmesi ve kolay tarama için bir QR kodu sağlanması gerektiğini söylüyor. Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, Kasım 2019’da etiketleme şeması üzerinde gayri resmi bir anlaşmaya vardı. Konsey, Şubat 2020’deki kuralları resmen onayladı ve parlamentonun sanayi, araştırma ve enerji komitesi 28 Nisan 2020’de lehine oy kullandı. Hâla Avrupa Parlamentosu’nun bir bütün olarak anlaşmayı onaylaması gerekiyor.

Lastik Etiketleri Tüketicileri Bilinçlendiriyor

Lastiklerin daha fazla yakıt tasarrufu sağlaması, aynı zamanda daha düşük emisyon anlamına geliyor. Önerilen yeni AB lastik etiketleri; yakıt verimliliği, ıslak zemin yol tutuşu ve gürültü seviyesine göre seçim yapmaya yardımcı olacak. Avrupa Birliği, Paris Anlaşması uyarınca 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az 1990 seviyesinin % 40 altına düşürmeyi taahhüt etti. AB’nin sera gazı emisyonlarının yaklaşık % 22’si karayolu taşımacılığından kaynaklanıyor. Aynı zamanda; taşımacılık, emisyonların 1990’dan daha yüksek kaldığı tek sektör.

Lastikler Yakıt Tüketimini %20 ila %30 Oranında Etkiliyor

AB, 2050 yılına kadar 1990 seviyesine kıyasla taşımacılıktan kaynaklanan emisyonları % 60 oranında azaltmak istiyor. Lastikler, bir aracın yakıt tüketiminin% 20 ila % 30’unu etkiliyor. Bu da daha fazla yakıt tasarrufu sağlayan lastiklerin seçilmesinin taşımacılıktan kaynaklı emisyonları azaltmaya yardımcı olabileceği anlamına geliyor.

You may also like...